Category: Հանձնաժողովներ

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) մշտական հանձնաժողովների ցանկը

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) մշտական հանձնաժողովների ցանկը Ըստ 2018 թ. Սեպտեմբերի 27-ի Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) 2-րդ գումարման 1-ին նստաշրջանի Որոշումի` Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի Մշտական հանձնաժողովների կազմը հետեւյալն է. Իրավական, օրենսդրական եւ պետական հարցերի հանձնաժողով, Պաշտպանության, ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության հարցերի հանձնաժողով, Միջազգային հարաբերությունների եւ միջխորհրդարանական կապերի հանձնաժողով, Հայրենակցական, համայնքային եւ հայրենասիրական հասարակական …

Continue reading

Իրավական, օրենսդրական եւ պետական հարցերի հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) իրավական, օրենսդրական եւ պետական հարցերի հանձնաժողով   Հանձնաժողովի անդամներ, Արամյան Հրայր Բաբայան Տիգրան Բալայան Դավիթ Բեգլարյան Լեվոն Գրիգորյան Էռնեստ Հարմանդայան Արմենակ Հարությունյան Տիգրան Մելիքյան Արտաշես Ուրուշանով Միխայլ Տեր-Հովհաննեսով Կոնստանտին 1 Հովհաննիսյան Անդրեաս       Հանձնաժողովի աշխատանքի ուղղություններն են. ա) Սահմանադրության նախագծի մշակում: Հանձնաժողովը Սահմանադրության նախագծի մշակման հարցում հենվում է՝ …

Continue reading

Պաշտպանության, ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության հարցերի հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Պաշտպանության, ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության հարցերի հանձնաժողով Նանձնաժողովի նախագահ` Նարեգ Աբրահամեան Հանձնաժողովի անդամներ, Հարմանտայեան Արմենակ Հարությունյան Հայկ Մելքումյան Սերգեյ Սեդրակյան Վարդան Տրապիզոնյան Գալուստ 1 Աբրահամեան Նարեգ Հովհաննիսյան Անդրեաս Փոլադեան Մացակ Փոլատիդիս Էդուարդոս   Հանձնաժողովի աշխատանքի ուղղություններն են. Պաշտպանության, ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության հանձնաժողովը խնդիր ունի ներկայացնելու Արեւմտյան Հայաստան Հանրապետության եւ Արեւմտյան Հայաստանի …

Continue reading

Միջազգային հարաբերությունների եւ միջխորհրդարանական կապերի հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Միջազգային հարաբերությունների եւ միջխորհրդարանական կապերի հանձնաժողով   Նանձնաժողովի նախագահ` Մացակ Փոլադեան Հանձնաժողովի անդամներ Արամյան Հրայր Բաբայան Տիգրան Բալայան Դավիթ Բեգլարյան Լեվոն Գրիգորյան Էռնեստ Խինոյեվ Դավիթ Հարմանդայան Արմենակ Հարությունյան Տիգրան Մելիքյան Արտաշես Մհերյան Սամվել Մուրադյան Վալերա Պասսամ Դահհան Տեր-Հովհաննեսով Կոնստանտին Տեր-Մարտիրոսյան Արամ Տրապիզոնյան Գալուստ 1 Էդուարդոս Փոլատիդիս Սուրեն Քերսելյան Փոլադեան Մացակ Աբրահամեան Նարեգ Հովհաննիսյան Անդրեաս …

Continue reading

Հայրենակցական, համայնքային եւ հայրենասիրական հասարակական միությունների հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Հայրենակցական, համայնքային եւ հայրենասիրական հասարակական միությունների հանձնաժողով Նանձնաժողովի նախագահ` Սաիդա Օհանյան Հանձնաժողովի անդամներ` Աթաքյան Վլադիմիր Ավետիսեան Կամո Ավթանդիլյան Վանյա Բաբախանյան Վահան Բաբայան Տիգրան Բալայան Դավիթ Գրիգորյան Էռնեստ Դալբաս Սեւան Խինոյեվ Դավիթ Խոսրոեվ Ռազմիկ Կերսելյան Սուրեն Հարմանդայան Արմենակ Հարությունյան Հայկ Ղազանջյան Աշոդ Ղազարոսեան Ժան Մելիքյան Արտաշես Մելքումյան Սարո Մհերյան Սամվել Մուրադյան Վալերա Նահատակյան …

Continue reading

Ֆինանսական եւ տնտեսական հարցերի հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Ֆինանսական եւ տնտեսական հարցերի հանձնաժողով Նանձնաժողովի նախագահ` Արտաշես Միքաելյան Հանձնաժողովի անդամներ` Աթաքյան Վլադիմիր Ավթանդիլյան Վանյա Արամյան Հրայր Բալեան Գեորգիս Բանգոյան Արմեն Բեգլարյան Լեւոն Կարագոզյան Կարապետ Համբարձումյան Հրաչյա Մանջիկեան Վարդան Մելիքջանյան Արսեն Մուրադյան Վալերա Շիրինյան Հրաչյա Սարյան Աշոտ Տեր-Հովհաննեսով Կոնստանտին Տեր-Մարտիրոսյան Արամ Տոնոյան Արմեն 1 Միքաելյան Արտաշես   Հանձնաժողովը խնդիր ունի՝ -ուսումնասիրելու …

Continue reading

Կրթության եւ գիտության հարցերի հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Կրթության եւ գիտության հարցերի հանձնաժողով   Նանձնաժողովի նախագահ` Լեվոն Բեկլարյան Հանձնաժողովի անդամներ` Արամյան Հրայր Բաբայան Հասմիկ Բալայան Դավիթ Բեգլարյան Լեվոն Գրիգորյան Էռնեստ Խաչատրյան Աննա Հարությունյան Տիգրան Մելիքյան Արտաշես Մհերյան Սամվել Նահատակյան Անահիտ Չիտյան Ազնիվ Սարյան Աշոտ Տեր-Հովհաննեսով Կոնստանտին Տեր-Մարտիրոսյան Արամ 1 Բեկլարյան Լեվոն Օհանյան Սաիդա   Հանձնաժողովի աշխատանքի ուղղություններն են. Հանձնաժողովը խնդիր …

Continue reading

Մշակույթի հարցերի հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Մշակույթի հարցերի հանձնաժողով   Նանձնաժողովի նախագահ` Հարություն Փանոսյան Հանձնաժողովի անդամներ` Բալայան Դավիթ Գրիգորյան Էռնեստ Խոսրոեվ Ռազմիկ Մհերյան Սամվել Նահատակյան Անահիտ Չիտյան Ազնիվ Պրազյան Կարեն Սագերտյանց Վաղարշակ 1 Փանոսյան Հարություն   Հանձնաժողովի աշխատանքի ուղղություններն են. Մշակույթի հարցերի հանձնաժողովը խնդիր ունի մշակելու ու ներկայացնելու Արեւմտյան Հայաստանում գտնվող հայկական մշակութային նյութական արժեքների, մշակութային ոչ …

Continue reading

Ընտանիքի, կանանց եւ առողջապահության հարցերի հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Ընտանիքի, կանանց եւ առողջապահության հարցերի հանձնաժողով   Նանձնաժողովի նախագահ` Շուշաննա Սիմոնյան Հանձնաժողովի անդամներ` Աթաքյան Վլադիմիր Բաբայան Հասմիկ Գրիգորյան Դիանա Խաչատրյան Աննա Խինոյեվ Դավիթ Մհերյան Սամվել Մուրադյան Վալերա Նազարեան Բեատրիչե Նահատակյան Անահիտ Նիկողոսյան Ալվարդ Չիտյան Ազնիվ Տեր-Հովհաննեսովա Կարինե 1 Սիմոնյան Շուշաննա Օհանյան Սաիդա   Հանձնաժողովի աշխատանքի ուղղություններն են. Ընտանիքի, կանանց եւ առողջապահության հարցերի …

Continue reading

Երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի հանձնաժողով Նանձնաժողովի նախագահ` Վաղարշակ Սագերտյանց Հանձնաժողովի անդամներ` Աթաքյան Վլադիմիր Ավթանդիլյան Վանյա Բաբախանյան Վահան Հարմանդայան Արմենակ Մելիքջանյան Արսեն Մելքումյան Սերգեյ Մհերյան Սամվել Մուրադյան Վալերա Նահատակյան Անահիտ Չիտյան Ազնիվ Պրազյան Կարեն Սարյան Աշոտ Տեր-Հովհաննեսով Կոնստանտին Քալամկերյան Վարդան Օհանյան Սաիդա 1 Սագերտյանց Վաղարշակ Օհանյան Սաիդա   Հանձնաժողովի աշխատանքի ուղղություններն են. …

Continue reading