Category: 2019 թ. խորհրդարանի Նախագահության նիստեր

26.12.2019 թ. Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի Նախագահության եւ Կառավարության համատեղ նիստի օրակարգ

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահության եւ Կառավարության համատեղ նիստի հրավեր  Նիստը տեղի կունենա հինգշաբթի,  26-12-2019 թ. Skype-ով Նիստի սկիզբը` ժամը 22-00-ին, (Հայաստան) ժամը 21-00-ին, (Ռուսաստան) ժամը 19-00-ին, (Ֆրանսիա)

Continue reading

04.09.2019 թ. Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի Նախագահության եւ Կառավարության համատեղ նիստի օրակարգ

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահության եւ Կառավարության համատեղ նիստի հրավեր Նիստը տեղի կունենա չորեքշաբթի,    04-09-2019 թ.  Skype-ով Նիստի սկիզբը` ժամը 22-00-ին, (Հայաստան) ժամը 21-00-ին, (Ռուսաստան) ժամը 20-00-ին, (ֆրանսիա)

Continue reading