Category: 6-րդ նստաշրջանի ելույթներ

Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ Ռադիկ Խամոյանի ելույթը Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական համակարգի ազգային – պետական ներքին եւ արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ, Խորհրդարանի 6-րդ նստաշրջանում

  Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական համակարգի ազգային – պետական ներքին քաղաքականության մեջ կարեւորում ենք՝ ա/ համակարգի իրավաչափության խնդիրը, Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական համակարգի կողմից ընդունված օրենքների սկզբունքներին ու նորմերին հավատարիմ գործունեությունը, բ/ համակարգի թեւերի՝ նախագահություն, կառավարություն, խորհրդարան, իրավաչափ ու արդյունավետ համագործակցությունը:

Continue reading

Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետ Տիգրան Փաշաբեզյանի հաշվետվությունը 2017 թ. կատարած աշխատանքների վերաբերյալ եւ ապագա ծրագրերի հաստատումը Խորհրդարանի 6-րդ նստաշրջանում

Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարությունը Արեւմտյան Հայաստանի եւ Մերձավոր Արեւելքի հայության իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ: Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության գործունեության հիմնական ուղղությունը եղել է արտաքին քաղաքականությունը, մասնավորապես Մերձավոր Արեւելքում իրավիճակի մշտական քննությունն ու վերլուծությունը, իրադարձություններին արագ արձագանքը, գործընկերների հետ հարաբերությունների սերտացումն ու զարգացումը, նոր գործընկերների հայտնաբերումն ու նրանց հետ աշխատանքների սկզբնավորումը:

Continue reading

Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի Նախագահ Արմեն Տեր-Սարգսյանի զեկույցը օրակարգի եւ Արեւմտյան Հայաստանի հայերի իրավունքների պաշտպանության ոլորտում առկա իրավական-քաղաքական իրավիճակի մասին Խորհրդարանի 6-րդ նստաշրջանում

  Ի՞նչ իրավիճակ է այսօր Արեւմտյան Հայաստանի հայերի իրավունքների պաշտպանության ոլորտում 11-ը հունիսի 2017 թ.-ին գումարված Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 5-րդ նստաշրջանից եւ նրա ընդունած որոշումներից հետո: Հիշեցնենք, որ նստաշրջանը ընդունել է որոշում 2017 թ. հունիսի 11-ից Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի լիազորությունների դադարեցման մասին՝ Արեւմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական օրենքների կոպիտ խախտումների եւ …

Continue reading