Category: 1-ին նստաշրջանի պատգամավորներ (2018 թ.)

Միքաելյան Արտաշես – Խորհրդարանի պատգամավոր

Արտաշես Միքաելյան, Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 2-րդ գումարման պատգամավոր: Ընտրվել է 2018 թ. սեպտեմբերի 5-ին ուղիղ ընտրությունների միջոցով: Լիազորությունները հաստատվել են Խորհրդարանի 2-րդ գումարման 1-ին նստաշրջանում՝ 27 սեպտեմբեր 2018 թ.: Ֆինանսական եւ տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ:

Continue reading

Բեկլարյան Լեվոն – Խորհրդարանի պատգամավոր

Լեվոն Բեկլարյան, Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 2-րդ գումարման պատգամավոր: Ընտրվել է 2018 թ. սեպտեմբերի 5-ին ուղիղ ընտրությունների միջոցով: Լիազորությունները հաստատվել են Խորհրդարանի 2-րդ գումարման 1-ին նստաշրջանում՝ 27 սեպտեմբեր 2018 թ.: Կրթության եւ գիտության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ:

Continue reading

Փոլատիդիս Էդուարդոս– Խորհրդարանի պատգամավոր

Էդուարդոս Փոլատիդիս, Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 2-րդ գումարման պատգամավոր: Ընտրվել է 2018 թ. սեպտեմբերի 5-ին ուղիղ ընտրությունների միջոցով: Լիազորությունները հաստատվել են Խորհրդարանի 2-րդ գումարման 1-ին նստաշրջանում՝ 27 սեպտեմբեր 2018 թ.: Վետերանների եւ հաշմանդամների հարցերի հանձնաժողովի նախագահ:

Continue reading

Խինոյեվ Դավիթ – Խորհրդարանի պատգամավոր

Դավիթ Խինոյեվ, Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 2-րդ գումարման պատգամավոր: Ընտրվել է 2018 թ. սեպտեմբերի 5-ին ուղիղ ընտրությունների միջոցով: Լիազորությունները հաստատվել են Խորհրդարանի 2-րդ գումարման 1-ին նստաշրջանում՝ 27 սեպտեմբեր 2018 թ.:   Բնիկ ժողովուրդների եւ ազգային փոքրամասնությունների հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ:

Continue reading

Տեր-Հովհաննեսով Կոնստանտին – Խորհրդարանի պատգամավոր

Կոնստանտին Տեր-Հովհաննեսով, Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 2-րդ գումարման պատգամավոր: Ընտրվել է 2018 թ. սեպտեմբերի 5-ին ուղիղ ընտրությունների միջոցով: Լիազորությունները հաստատվել են Խորհրդարանի 2-րդ գումարման 1-ին նստաշրջանում՝ 27 սեպտեմբեր 2018 թ.:   Ներքին կանոնակարգի եւ աշխատակարգի հանձնաժողովի նախագահ

Continue reading

Սիմոնյան Շուշաննա – Խորհրդարանի պատգամավոր

Շուշաննա Սիմոնյան, Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 2-րդ գումարման պատգամավոր: Ընտրվել է 2018 թ. սեպտեմբերի 5-ին ուղիղ ընտրությունների միջոցով: Լիազորությունները հաստատվել են Խորհրդարանի 2-րդ գումարման 1-ին նստաշրջանում՝ 27 սեպտեմբեր 2018 թ.: Ընտանիքի, կանանց եւ առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ:

Continue reading

Սագերտյանց Վաղարշակ – Խորհրդարանի պատգամավոր

Վաղարշակ Սագերտյանց, Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 2-րդ գումարման պատգամավոր: Ընտրվել է 2018 թ. սեպտեմբերի 5-ին ուղիղ ընտրությունների միջոցով: Լիազորությունները հաստատվել են Խորհրդարանի 2-րդ գումարման 1-ին նստաշրջանում՝ 27 սեպտեմբեր 2018 թ.:   Երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի հանձնաժողովի նախագահ

Continue reading

Փանոսյան Հարություն – Խորհրդարանի պատգամավոր

Հարություն Փանոսյան, Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 2-րդ գումարման պատգամավոր: Ընտրվել է 2018 թ. սեպտեմբերի 5-ին ուղիղ ընտրությունների միջոցով: Լիազորությունները հաստատվել են Խորհրդարանի 2-րդ գումարման 1-ին նստաշրջանում՝ 27 սեպտեմբեր 2018 թ.: Մշակույթի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ:

Continue reading

Բաբախանյան Վահան – Խորհրդարանի պատգամավոր

Վահան  Բաբախանյան, Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 2-րդ գումարման պատգամավոր: Ընտրվել է 2018 թ. սեպտեմբերի 5-ին ուղիղ ընտրությունների միջոցով: Լիազորությունները հաստատվել են Խորհրդարանի 2-րդ գումարման 1-ին նստաշրջանում՝ 27 սեպտեմբեր 2018 թ.:   Հայերի ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման եւ հատուցման մշտական հանձնաժողովի նախագահ:

Continue reading

Մուրադյան Վալերա – Խորհրդարանի պատգամավոր

Վալերա Մուրադյան, Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 2-րդ գումարման պատգամավոր: Ընտրվել է 2018 թ. սեպտեմբերի 5-ին ուղիղ ընտրությունների միջոցով: Լիազորությունները հաստատվել են Խորհրդարանի 2-րդ գումարման 1-ին նստաշրջանում՝ 27 սեպտեմբեր 2018 թ.: Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային  ժողովի (Խորհրդարանի)  Նախագահության անդամ

Continue reading