Category: 2016 թ. խորհրդարանի Նախագահության նիստեր

28.12.2016 թ. Արեւմտեան Հայաստանի Խորհրդարանի Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահության ընդլայնված նիստի հրավեր Նիստը տեղի կունենա չորեքշաբթի օրը, 28-12-2016 թվականին, Skype-ով Նիստի սկիզբը` ժամը 22-00-ին, (Հայաստան) ժամը 21-00-ին, (Ռուսաստան) ժամը 19-00-ին, (ֆրանսիա) ժամը 11-00-ին (Լոս Անժելոս, ԱՄՆ) Հարգելի գործընկերներ, հրավիրում ենք Ձեզ մասնակցելու Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահության ընդլայնված նիստին: Նիստի օրակարգ 1) Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) …

Continue reading