Рубрика: Комиссии

Список постоянных комиссий Национального Собрания (Парламента) Западной Армении

В соответствии с Решением 1-й сессии Национального Собрания (Парламента) Западной Армении 1-го созыва от 18.01.2014 года сформированы следующие постоянные комиссии Национального Собрания (Парламента) Западной Армении: Комиссия по правовым, законодательным и государственным вопросам; Комиссия по вопросам обороны, внутренних дел и национальной безопасности; Комиссия по вопросам международных отношений и межпарламентских связей; Комиссия по вопросам земляческих, общинных и патриотических общественных …

Читать далее

Комиссия по правовым, законодательным и государственным вопросам

Комиссия по правовым, законодательным и государственным вопросам Национального Собрания (Парламента) Западной Армении Члены Комиссии: Арамян Грайр Армандаян Арменак Арутюнян Тигран Бабаян Тигран Балаян Давид Газаросян Виолетта Григорьян Эрнест Гюлоян Юлия Меликян Арташес Тер-Мартиросян Арам Тер-Ованесов Константин Тер-Саркисян Армен Хамоян Радик Основные направления деятельности Комиссии:

Комиссия по вопросам обороны, внутренних дел и национальной безопасности

Комиссия по вопросам обороны, внутренних дел и национальной безопасности Национального Собрания (Парламента) Западной Армении Հանձնաժողովի անդամներ, Խամոյան Ռադիկ Հարմանդայան Արմենակ Հարությունյան Հայկ Ղազանջյան Աշոդ Մելքոն Ժորժ Մելքումյան Սերգեյ Սեդրակյան Վարդան Տեր-Սարգսյան Արմեն Տրապիզոնյան Գալուստ Հանձնաժողովի աշխատանքի ուղղություններն են.

Комиссия по вопросам международных отношений и межпарламентских связей

Комиссия по вопросам международных отношений и межпарламентских связей Национального Собрания (Парламента) Западной Армении  Հանձնաժողովի անդամներ Արամյան Հրայր Բաբայան Տիգրան Բալայան Դավիթ Բեգլարյան Լեւոն Գասպարեան Սարգիս Գյուլոյան Յուլիա Գրիգորյան Էռնեստ Խամոյան Ռադիկ Խինոյեվ Դավիթ Հարմանդայան Արմենակ Հարությունյան Տիգրան Ղազարոսեան Վիոլետա Մարկոսեան Լիտիա Մելիքյան Արտաշես Մհերյան Սամվել Մուրադյան Վալերա Նազարեան Բեատրիչե Պասսամ Դահհան Տեր-Հովհաննեսով Կոնստանտին Տեր-Մարտիրոսյան Արամ Տեր-Սարգսյան …

Читать далее

Комиссия по вопросам земляческих, общинных и патриотических общественных союзов

Комиссия по вопросам земляческих, общинных и патриотических общественных союзов Национального Собрания (Парламента) Западной Армении   Նանձնաժողովի նախագահ` Արմենակ Հարմանդայան Հանձնաժողովի անդամներ` Աբրահամեան Վրէժ Աթաքյան Վլադիմիր Ավետիսեան Կամո Ավթանդիլյան Վանյա Բաբայան Տիգրան Բալայան Դավիթ Բալեան Գեորգիս Բանգոյան Արմեն Գասպարեան Սարգիս Դալբաս Սեւան Ժամկոչյան Վազգեն Խամոյան Ռադիկ Խինոյեվ Դավիթ Խոսրոեվ Ռազմիկ Հարմանդայան Արմենակ Հարությունյան Հայկ Ղազանջյան Աշոդ Ղազարյան Հայկ …

Читать далее

Комиссия по финансовым и экономическим вопросам

Комиссия по финансовым и экономическим вопросам Национального Собрания (Парламента) Западной Армении   Հանձնաժողովի անդամներ` Աթաքյան Վլադիմիր Ավթանդիլյան Վանյա Արամյան Հրայր Բալեան Գեորգիս Բանգոյան Արմեն Բեգլարյան Լեւոն Կարագոզյան Կարապետ Համբարձումյան Հրաչյա Մանջիկեան Վարդան Մելիքյան Արտաշես Մելիքջանյան Արսեն Մուրադյան Վալերա Շիրինյան Հրաչյա Սարյան Աշոտ Տեր-Հովհաննեսով Կոնստանտին Տեր-Մարտիրոսյան Արամ Տոնոյան Արմեն   Հանձնաժողովը խնդիր ունի՝  

Комиссия по вопросам образования и науки;

Комиссия по вопросам образования и науки Национального Собрания (Парламента) Западной Армении   Նանձնաժողովի նախագահ` Էռնեստ Գրիգորյան Հանձնաժողովի անդամներ` Արամյան Հրայր Բաբայան Հասմիկ Բալայան Դավիթ Բեգլարյան Լեւոն Գայաեան Համբար Գյուլոյան Յուլիա Գրիգորյան Դիանա Գրիգորյան Էռնեստ Խաչատրյան Աննա Հարությունյան Տիգրան Ղազարոսեան Վիոլետա Մելիքյան Արտաշես Մհերյան Սամվել Նահատակյան Անահիտ Չիտյան Ազնիվ Սարյան Աշոտ Վարդանյան Կարեն Տեր-Հովհաննեսով Կոնստանտին Տեր-Մարտիրոսյան Արամ Օհանյան Սաիդա …

Читать далее

Комиссия по вопросам культуры

Комиссия по вопросам культуры Национального Собрания (Парламента) Западной Армении   Նանձնաժողովի նախագահ` Յուլիա Գյուլոյան Հանձնաժողովի անդամներ` Աբրահամեան Վրէժ Բալայան Դավիթ Գյուլոյան Յուլիա Գրիգորյան Դիանա Գրիգորյան Էռնեստ Խամոյան Ռադիկ Խոսրոեվ Ռազմիկ Մհերյան Սամվել Նազարեան Բեատրիչե Նահատակյան Անահիտ Շահնազարյան Անուշավան Չիտյան Ազնիվ Պրազյան Կարեն Սարյան Աշոտ Օհանյան Սաիդա   Հանձնաժողովի աշխատանքի ուղղություններն են.

Комиссия по вопросам семьи, женщин и здравоохранения

Комиссия по вопросам семьи, женщин и здравоохранения Национального Собрания (Парламента) Западной Армении   Նանձնաժողովի նախագահ`  Սաիդա Օհանյան Հանձնաժողովի անդամներ` Աթաքյան Վլադիմիր Բաբայան Հասմիկ Գյուլոյան Յուլիա Գրիգորյան Դիանա Գրիգորյան Էռնեստ Խաչատրյան Աննա Խինոյեվ Դավիթ Հարմանդայան Արմենակ Ղազարոսեան Վիոլետա Մարկոսեան Լիտիա Մհերյան Սամվել Մուրադյան Վալերա Նազարեան Բեատրիչե Նահատակյան Անահիտ Նիկողոսյան Ալվարդ Շահնազարյան Անուշավան Չիտյան Ազնիվ Տեր-Հովհաննեսով Կոնստանտին Օհանյան …

Читать далее

Комиссия по вопросам молодежи и спорта

Комиссия по вопросам молодежи и спорта Национального Собрания (Парламента) Западной Армении   Նանձնաժողովի նախագահ` Վաղարշակ Սագերտյանց Հանձնաժողովի անդամներ` Աթաքյան Վլադիմիր Ավթանդիլյան Վանյա Բալեան Գեորգիս Բանգոյան Արմեն Գյուլոյան Յուլիա Գրիգորյան Էռնեստ Խամոյան Ռադիկ Հարմանդայան Արմենակ Ղազարյան Հայկ Մելիքջանյան Արսեն Մելքումյան Սերգեյ Մհերյան Սամվել Մուրադյան Վալերա Նահատակյան Անահիտ Շահնազարյան Անուշավան Չիտյան Ազնիվ Պրազյան Կարեն Սագերտյանց Վաղարշակ Սարյան Աշոտ …

Читать далее