Category: 2018 թ. խորհրդարանի Նախագահության նիստեր

16.05.2018 թ. Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ Նիստը տեղի կունենա չորեքշաբթի, 16-05-2018 թ., Skype-ով Նիստի սկիզբը` ժամը 22-00-ին, (Հայաստան) ժամը 21-00-ին, (Ռուսաստան) ժամը 20-00-ին, (ֆրանսիա) Please follow and like us:

Continue reading

25.04.2018 թ. Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ Նիստը տեղի կունենա չորեքշաբթի, 25-04-2018 թ., Skype-ով Նիստի սկիզբը` ժամը 22-00-ին, (Հայաստան) ժամը 21-00-ին, (Ռուսաստան) ժամը 20-00-ին, (ֆրանսիա) Please follow and like us:

Continue reading

28.03.2018 թ. Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահության ընդլայնված նիստի հրավեր Նիստը տեղի կունենա չորեքշաբթի, 28-03-2018 թ., Skype-ով Նիստի սկիզբը` ժամը 22-00-ին, (Հայաստան) ժամը 21-00-ին, (Ռուսաստան) ժամը 19-00-ին, (ֆրանսիա) Please follow and like us:

Continue reading

07.03.2018 թ. Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահության ընդլայնված նիստի հրավեր Նիստը տեղի կունենա չորեքշաբթի, 07-03-2018 թ., Skype-ով Նիստի սկիզբը` ժամը 22-00-ին, (Հայաստան) ժամը 21-00-ին, (Ռուսաստան) ժամը 19-00-ին, (ֆրանսիա) Please follow and like us:

Continue reading

14.02.2018 թ. Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահության ընդլայնված նիստի հրավեր Նիստը տեղի կունենա չորեքշաբթի, 14-02-2018 թ., Skype-ով Նիստի սկիզբը` ժամը 22-00-ին, (Հայաստան) ժամը 21-00-ին, (Ռուսաստան) ժամը 19-00-ին, (ֆրանսիա) Please follow and like us:

Continue reading

24.01.2018 թ. Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահության ընդլայնված նիստի հրավեր Նիստը տեղի կունենա չորեքշաբթի, 24-01-2018 թ., Skype-ով Նիստի սկիզբը` ժամը 22-00-ին, (Հայաստան) ժամը 21-00-ին, (Ռուսաստան) ժամը 19-00-ին, (ֆրանսիա) Please follow and like us:

Continue reading

10.01.2018 թ. Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահության ընդլայնված նիստի հրավեր Նիստը տեղի կունենա չորեքշաբթի, 10-01-2018 թ., Skype-ով Նիստի սկիզբը` ժամը 22-00-ին, (Հայաստան) ժամը 21-00-ին, (Ռուսաստան) ժամը 19-00-ին, (ֆրանսիա) ժամը 10-00-ին (Լոս Անջելես, ԱՄՆ) Հարգելի գործընկերներ, հրավիրում ենք Ձեզ մասնակցելու Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահության ընդլայնված  նիստին: Նիստի օրակարգ Ռուսաստանի Կառավարության ընդունած «Թուրքահայաստանի մասին» («Արեւմտյան Հայաստանի մասին») 11.01.1918 թ. …

Continue reading

Load more