Category: Հանձնաժողովներ

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) մշտական հանձնաժողովների ցանկը

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) մշտական հանձնաժողովների ցանկը Ըստ 18-ը հունվարի 2014 թ. Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի)  1–ին գումարման 1–ին նստաշրջանի Որոշումի` Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի Մշտական հանձնաժողովների կազմը հետեւյալն է.   Իրավական, օրենսդրական եւ պետական հարցերի հանձնաժողով, Պաշտպանության, ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության հարցերի հանձնաժողով, Միջազգային հարաբերությունների եւ միջխորհրդարանական կապերի հանձնաժողով, Հայրենակցական, համայնքային եւ …

Continue reading

Իրավական, օրենսդրական եւ պետական հարցերի հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) իրավական, օրենսդրական եւ պետական հարցերի հանձնաժողով   Նանձնաժողովի նախագահ` Հանձնաժողովի անդամներ, Արամյան Հրայր Բաբայան Տիգրան Բալայան Դավիթ Բեգլարյան Լեվոն Գրիգորյան Էռնեստ Հարմանդայան Արմենակ Հարությունյան Տիգրան Մելիքյան Արտաշես Ուրուշանով Միխայլ Տեր-Հովհաննեսով Կոնստանտին Տեր-Սարգսյան Արմեն   Հանձնաժողովի աշխատանքի ուղղություններն են. ա) Սահմանադրության նախագծի մշակում: Հանձնաժողովը Սահմանադրության նախագծի մշակման հարցում հենվում է՝ -Արեւմտյան …

Continue reading

Պաշտպանության, ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության հարցերի հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Պաշտպանության, ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության հարցերի հանձնաժողով Հանձնաժողովի անդամներ, Խամոյան Ռադիկ Հարմանդայան Արմենակ Հարությունյան Հայկ Ղազանջյան Աշոդ Մելքոն Ժորժ Մելքումյան Սերգեյ Սեդրակյան Վարդան Տեր-Սարգսյան Արմեն Տրապիզոնյան Գալուստ   Հանձնաժողովի աշխատանքի ուղղություններն են. Պաշտպանության, ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության հանձնաժողովը խնդիր ունի ներկայացնելու Արեւմտյան Հայաստան Հանրապետության եւ Արեւմտյան Հայաստանի հայերի …

Continue reading

Միջազգային հարաբերությունների եւ միջխորհրդարանական կապերի հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Միջազգային հարաբերությունների եւ միջխորհրդարանական կապերի հանձնաժողով   Նանձնաժողովի նախագահ`Պասսամ Դահհան Հանձնաժողովի անդամներ Արամյան Հրայր Բաբայան Տիգրան Բալայան Դավիթ Բեգլարյան Լեվոն Գրիգորյան Էռնեստ Խինոյեվ Դավիթ Կերսելյան Սուրեն Հարմանդայան Արմենակ Հարությունյան Տիգրան Մելիքյան Արտաշես Մհերյան Սամվել Մուրադյան Վալերա Պասսամ Դահհան Տեր-Հովհաննեսով Կոնստանտին Տեր-Մարտիրոսյան Արամ Տեր-Սարգսյան Արմեն Տրապիզոնյան Գալուստ Փոլատով Էդուարդ Օհանյան Սաիդա …

Continue reading

Հայրենակցական, համայնքային եւ հայրենասիրական հասարակական միությունների հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Հայրենակցական, համայնքային եւ հայրենասիրական հասարակական միությունների հանձնաժողով Նանձնաժողովի նախագահ` Արմենակ Հարմանդայան Հանձնաժողովի անդամներ` Աբրահամեան Վրէժ Աթաքյան Վլադիմիր Ավետիսեան Կամո Ավթանդիլյան Վանյա Բաբախանյան Վահան Բաբայան Տիգրան Բալայան Դավիթ Բանգոյան Արմեն Գրիգորյան Էռնեստ Դալբաս Սեւան Խինոյեվ Դավիթ Խոսրոեվ Ռազմիկ Կերսելյան Սուրեն Հարմանդայան Արմենակ Հարությունյան Հայկ Ղազանջյան Աշոդ Ղազարոսեան Ժան Մելիքյան Արտաշես Մելքումյան Սարո …

Continue reading

Ֆինանսական եւ տնտեսական հարցերի հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Ֆինանսական եւ տնտեսական հարցերի հանձնաժողով   Հանձնաժողովի անդամներ` Աթաքյան Վլադիմիր Ավթանդիլյան Վանյա Արամյան Հրայր Բալեան Գեորգիս Բանգոյան Արմեն Բեգլարյան Լեւոն Կարագոզյան Կարապետ Համբարձումյան Հրաչյա Մանջիկեան Վարդան Մելիքյան Արտաշես Մելիքջանյան Արսեն Մուրադյան Վալերա Շիրինյան Հրաչյա Սարյան Աշոտ Տեր-Հովհաննեսով Կոնստանտին Տեր-Մարտիրոսյան Արամ Տոնոյան Արմեն   Հանձնաժողովը խնդիր ունի՝ -ուսումնասիրելու եւ պատրաստելու Արեւմտյան …

Continue reading

Կրթության եւ գիտության հարցերի հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Կրթության եւ գիտության հարցերի հանձնաժողով   Նանձնաժողովի նախագահ` Էռնեստ Գրիգորյան Հանձնաժողովի անդամներ` Արամյան Հրայր Բաբայան Հասմիկ Բալայան Դավիթ Բեգլարյան Լեվոն Գյուլոյան Յուլիա Գրիգորյան Էռնեստ Խաչատրյան Աննա Հարությունյան Տիգրան Մելիքյան Արտաշես Մհերյան Սամվել Նահատակյան Անահիտ Չիտյան Ազնիվ Սարյան Աշոտ Տեր-Հովհաննեսով Կոնստանտին Տեր-Մարտիրոսյան Արամ Օհանյան Սաիդա   Հանձնաժողովի աշխատանքի ուղղություններն են. Հանձնաժողովը խնդիր ունի …

Continue reading

Մշակույթի հարցերի հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Մշակույթի հարցերի հանձնաժողով   Նանձնաժողովի նախագահ` Յուլիա Գյուլոյան Հանձնաժողովի անդամներ` Աբրահամեան Վրէժ Բալայան Դավիթ Գյուլոյան Յուլիա Գրիգորյան Էռնեստ Խոսրոեվ Ռազմիկ Մհերյան Սամվել Նահատակյան Անահիտ Շահնազարյան Անուշավան Չիտյան Ազնիվ Պրազյան Կարեն Սագերտյանց Վաղարշակ Սարյան Աշոտ Օհանյան Սաիդա   Հանձնաժողովի աշխատանքի ուղղություններն են. Մշակույթի հարցերի հանձնաժողովը խնդիր ունի մշակելու ու ներկայացնելու Արեւմտյան Հայաստանում …

Continue reading

Ընտանիքի, կանանց եւ առողջապահության հարցերի հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Ընտանիքի, կանանց եւ առողջապահության հարցերի հանձնաժողով   Նանձնաժողովի նախագահ`  Սաիդա Օհանյան Հանձնաժողովի անդամներ` Աթաքյան Վլադիմիր Բաբայան Հասմիկ Գյուլոյան Յուլիա Գրիգորյան Դիանա Խաչատրյան Աննա Խինոյեվ Դավիթ Մհերյան Սամվել Մուրադյան Վալերա Նազարեան Բեատրիչե Նահատակյան Անահիտ Նիկողոսյան Ալվարդ Շահնազարյան Անուշավան Չիտյան Ազնիվ Տեր-Հովհաննեսովա Կարինե Օհանյան Սաիդա   Հանձնաժողովի աշխատանքի ուղղություններն են. Ընտանիքի, կանանց եւ …

Continue reading

Երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի հանձնաժողով

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) Երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի հանձնաժողով Նանձնաժողովի նախագահ` Վաղարշակ Սագերտյանց Հանձնաժողովի անդամներ` Աթաքյան Վլադիմիր Ավթանդիլյան Վանյա Բաբախանյան Վահան Բանգոյան Արմեն Գյուլոյան Յուլիա Հարմանդայան Արմենակ Ղազարյան Հայկ Մելիքջանյան Արսեն Մելքումյան Սերգեյ Մհերյան Սամվել Մուրադյան Վալերա Նահատակյան Անահիտ Շահնազարյան Անուշավան Չիտյան Ազնիվ Պրազյան Կարեն Սագերտյանց Վաղարշակ Սարյան Աշոտ Տեր-Հովհաննեսով Կոնստանտին Քալամկերյան Վարդան Օհանյան Սաիդա …

Continue reading

Load more